Regulamin


                                              Regulamin zakupów

Sklep internetowy Wydawnictwo Camel działający pod adresem:

https://wydawnictwocamel.pl jest platformą prowadzoną przez firmę:

Wydawnictwo Camel Ewa Gubała
ul. Wichrowe Wzgórze 33/22, 61-699 Poznań
NIP: 9720124172, REGON: 639766753
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

SŁOWNICZEK:

Dni robocze– wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Koszyk – element funkcjonalny sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim sklep internetowy Wydawnictwo Camel dokona skompletowania i wysłania zamówienia.

Płatność on-line - wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w sklepie form płatności elektronicznych.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


§ 1. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej.

 2. Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji (zakładania konta w sklepie).

 3. Zamówienie składa się poprzez wybór danego produktu, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk "Do koszyka", a następnie w swoim Koszyku dokonuje się wyboru formy płatności oraz dostawy.

 4. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.
  Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sklepem internetowym Aros jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 5. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:
  – wyboru zamawianych produktów, w tym ilości poszczególnych artykułów;
  – wskazania adresu dostawy zamówienia oraz opcjonalnie podania danych do faktury VAT (mogą to być zupełnie różne dane);
  – wyboru formy płatności;

 6. Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.                                                   7. Dokument sprzedaży (paragon) wysyłany jest w formie papierowej natomiast faktura jest wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

                                                                    

  § 2. Ceny towarów

 7. Wszystkie podawane na stronie sklepu Wydawnictwo Camel ceny:
  – podawane są w złotych polskich;
  – zawierają podatek VAT;

 8. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie internetowym Wydawnictwa Camel zamieszczone są przy danym produkcie. Koszt dostawy doliczany jest do cen produktów na fakturze lub paragonie.

 9. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie sklepu Wydawnictwo Camel w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty z kosztem dostawy przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

 10. Zamówienia powyżej kwoty 250 zł zwolnione są z kosztów dostawy

§ 3. Modyfikacja składanych zamówień

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu spakowania paczki.

 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać wyłącznie przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego Wydawnictwo Camel - telefonicznym bądź mailowym (patrz: zakładka "Kontakt").

 3. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: ilości zamówionych artykułów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie do 7 (siedem) dni od dnia, w którym sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego została wykonana płatność lub na inny rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§ 4. Formy płatności

 1. Zapłaty za zamówienia można dokonać:
  – Płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez sklep internetowy Wydawnictwo Camel potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

 2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez sklep internetowy Wydawnictwo Camel zapłaty za zamówienie.

§ 5. Czas realizacji zamówienia

 1. Standardowy czas realizacji Zamówienia przez Wydawnictwo Camel to 2 dni od momentu opłacenia zamówienia przez Klienta.

 2. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu przesyłki

§ 6. Reklamacje

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są towarami nowymi i oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.

 2. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego produktu Klient zauważy w nim jakiekolwiek wady fabryczne ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień gwarancyjnych poprzez kontakt ze sklepem.

 3. Klient ma prawo złożyć w Wydawnictwie Camel reklamację w szczególności w przypadku, gdy dostarczony towar:
  – posiada wady fabryczne;

  1. – posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek transportu (w tej sytuacji niezbędne jest posiadanie przez Klienta spisanego z Kurierem protokołu uszkodzenia paczki); 
   – jest niezgodny z produktem widniejącym na zamówieniu Klienta.

  2. W przypadku podania błędnych danych wysyłki przez Klienta i zwrotu towaru do Wydawnictwa Camel przez przewoźnika, ponowna wysyłka będzie możliwa po dodatkowej opłacie wysyłki (x2) przez Klienta.

  3. W celu rozpatrzenia przez sklep internetowy Wydawnictwo Camel reklamacji niezbędne jest odesłanie wadliwej książki wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres:

  Wydawnictwo Camel Ewa Gubała
  Wichrowe Wzgórze 33/22
  61-699 Poznań
  z dopiskiem "reklamacja".

 4. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania przez Wydawnictwo Camel reklamowanego produktu.

 5. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Wydawnictwo wymieni towar na nowy i odeśle na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Klient może również – zamiast zwrotu należności – zatrzymać towar i żądać stosownego obniżenia ceny.

 6. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Wydawnictwo Camel przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Wydawnictwo Camel nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez sklep internetowy Camel).

 2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Wydawnictwu Camel na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Wydawnictwa Camel na adres:

Wydawnictwo Camel Ewa Gubała
Wichrowe Wzgórze 33/22
61-699 Poznań
z dopiskiem "zwrot".

 1. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

 2. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wydawnictwo Camel prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail

 4. Sklep internetowy Wydawnictwo Camel niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 5. Sklep internetowy Wydawnictwo Camel dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 6. Sklep internetowy Wydawnictwo Camel zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8. Dane osobowe

 1. Podawane przez Klienta dane niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie danych sklepu internetowego Wydawnictwo Camel. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych sklepu internetowego Wydawnictwo Camel. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez sklep internetowy Aros zamówienia.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy danych sklepu. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy ze sklepem internetowym Wydawnictwo Camel. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu.

 2. Sklep internetowy Wydawnictwo Camel informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a sklepem internetowym Aros,
  – Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z sklepem internetowym Aros umowy,
  – Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a sklepem internetowym Wydawnictwo Camel, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
  – niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  – Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 3. Obecność towarów na stronach sklepu internetowego Wydawnictwo Camel nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2022 roku.